Pedro I (1094-1104)

Alfonso 1 el Batallador (1104-1134)

Ramiro II el Monje (1134-1137)

Petronila (1137-1162)

Alfonso II el Trovador (1162-1196)

Pedro II el Católico (1196-1213)

Jaime I el Conquistador (1213-1276)

Pedro III el Grande (1276-1285)

Alfonso III el Liberal(1285-1291)

Jaime II el Justo (1291-1327)

Anuncios