Non dormireyu, mamma,
a rayo de mañana.
Bon Abu-l-Qasim,
la fache de matrana.

No dormiré, madre,

al rayar la mañana.

El buen Abu-l-Qasim,

la cara de aurora

Autor: Ibn Harun Al-Asbahi Al-Laridi

Anuncios